SLUŽBY

Naše služby zahrnují:

  • Outsourcing účetnictví
  • Účetní poradenství
  • Sestavení roční účetní závěrky v souladu s platnými přepisy
  • Sestavování reportingu podle požadavků klienta
  • Komplexní vedení mzdového účetnictví a související agendy
  • Daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, DPH, silniční dani, dani dědické, dani darovací, dani z nemovitostí a dani z převodu nemovitosti
  • Zajištění auditu, právních služeb a daňového poradenství
  • Poradenská činnost v oblasti Business Strategy Development a zavedení podnikatelských aktivit v České republice